رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
مدیرکل دفتر فنی استانداری قزوین خبر داد:
مدیرکل دفتر فنی استانداری از واگذاری اراضی حریم شهر بویین زهرا برای توسعه این شهر خبر داد.
مدیرکل دفتر فنی استانداری قزوین:
مدیرکل دفتر فنی استانداری قزوین گفت: 12 کیلومتر کانال محدوده شهر قزوین برای شناکردن توام با خطر و تهدید است.
مدیر کل دفتر فنی:
مدیر کل دفتر فنی بیان کرد :آمادگی دستگاه های خدمات رسان برای تعطیلات تابستان در سطح بالایی قرار دارد.
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
مدیرکل دفتر فنی استانداری قزوین خبر داد:
مدیرکل دفتر فنی استانداری از واگذاری اراضی حریم شهر بویین زهرا برای توسعه این شهر خبر داد.
مدیرکل دفتر فنی استانداری قزوین:
مدیرکل دفتر فنی استانداری قزوین گفت: 12 کیلومتر کانال محدوده شهر قزوین برای شناکردن توام با خطر و تهدید است.
مدیر کل دفتر فنی:
مدیر کل دفتر فنی بیان کرد :آمادگی دستگاه های خدمات رسان برای تعطیلات تابستان در سطح بالایی قرار دارد.
مدیرکل دفتر فنی استانداری قزوین:
مدیرکل دفتر فنی استانداری قزوی گفت: در طرح های نیمه تمام مسکن مهر باید مردم را وارد کار کنیم
مدیر کل دفتر فنی استانداری قزوین خبر داد:
مدیر کل دفتر فنی استانداری قزوین از توجه ویژه به امور معادن در سال اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال خبر داد.
مدیرکل دفتر فنی استانداری خبر داد:
مدیرکل دفتر فنی استانداری خبر داد: پنل های خورشیدی درپشت بام خانه ها و منازل مددجویان کمیته امداد نصب می شود.
مدیرکل دفتر فنی استانداری:
مدیرکل دفتر فنی استانداری قزوین بیان کرد: طرح خیابان شهید انصاری با عنوان " دسترسی محلی" اجرایی می شود.
مدیرکل دفتر فنی استانداری خبر داد:
مدیرکل دفتر فنی استانداری از احداث و ساخت 1200 واحد مسکن محرومین در استان قزوین تا آبان ماه 96 خبر داد.
مدیرکل دفتر فنی استانداری خبر داد:
مدیرکل دفتر فنی استانداری خبر داد: تقاطع غیر همسطح شریفیه احداث می شود
پیمان پیرمرادی مدیرکل دفتر فنی استانداری مقام اول تیم شنای کارگران استان را به خود اختصاص داد.
اشتراک در لیست اخبار واحد ها