Skip to main content

You are here

نتایج آزمایش های انجام شده بر روی نمونه های اخذ شده از تعدادی از معادن سنگ لاشه استان

Error message

  • Warning: Creating default object from empty value in language_initialize() (line 499 of /home/ostanqznew/domains/ostan-qz.ir/public_html/includes/language.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in language_initialize() (line 499 of /home/ostanqznew/domains/ostan-qz.ir/public_html/includes/language.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in language_initialize() (line 499 of /home/ostanqznew/domains/ostan-qz.ir/public_html/includes/language.inc).

نتایج آزمایش های انجام شده بر روی نمونه های اخذ شده از تعدادی از معادن سنگ لاشه استان

نتایج آزمایش های انجام شده بر روی نمونه های اخذ شده از تعدادی از معادن سنگ لاشه استان .
توضیح اینکه بهره برداری از نتایج آزمایش های انجام شده ، نافی نمونه برداری و انجام آزمایش بر حسب مورد (نظر ناظرین پروژه ها) و بر طبق دستورالعمل ها و آئین نامه های مربوطه (نشریه 55 ، 101 و سایر منابع مشخصات فنی معتبر از جمله استانداردهای مرتبط موجود ) نمی باشد.